Egyesületünk, 2001.október 16-án, a Gödi SE kajak-kenu szakosztályával és a Gödi Horgász Egyesülettel közösen felhívást juttatott el a televíziók és számos napilap szerkesztõségéhez.

NE BÁNTSD A DUNÁT!

-A gödiek nyílt levele a római-partiakhoz-

Kedves Barátaink!

Mi is a Duna partján, a Duna közelében élünk és nyaralunk, akárcsak ti, mi is járjuk a Dunát, akárcsak ti. Nemcsak ti jártok felénk csónakotokkal, táboroztok partjainkon, mi is felkeressük felségvizeiteket. És veletek együtt szomorúan látjuk a Római-part nekünk is oly kedves, egykor gyönyörû, ma omladozó, elhanyagolt csónakházait, a gazzal benövõ csónakleeresztõket, szomorúan olvassuk az újságok tudósításait, hogy ismét el akarnak rabolni egy részt a Dunából, hogy veszélyben a vadevezõsök paradicsoma és fellegvára, a Római-part. Veletek érzünk fájdalmatokban és elkeseredésetekben, veletek akarunk küzdeni azért, hogy ez ne következhessék be. Tudjuk, ígéretek vannak, de sajnos azt is tudjuk, a magunk bõrén is tapasztalva, mennyire lehet bízni az ígérgetésekben. Szolidárisak vagyunk veletek minden harcotokban, amit a Dunáért vívtok.

Magyarországot a természet nem áldotta meg többezer méter magas hegyekkel, sok százezer holdas erdõségekkel. De itt van Európa egyik legnagyobb tava, a Balaton, rajtunk keresztül folyik Európa egyik legnagyobb folyója, a Duna. Aki errefelé él, errefelé jár, tudja jól, hogy a Duna nem csak víz, nem csak a víz halai és madarai, nem csak a vadvirágok, nem csak a tavasszal harsogva kizöldellõ, õsszel a bíbor és arany színekben pompázó ártéri erdõk óriásfái. A Duna és annak környezete különleges világ, csendjével, békéjével, a hajók dohogásával, a madarak csivitelésével. A Duna közelsége különleges, mindannyiunknak kedves életformát jelent. Ezt féltjük mi, veletek együtt, együtt azokkal a sok tízezrekkel, akiknek a Duna jelenti a nyarat.

Felkérjük testvérszervezeteinket a Duna-kanyarban, az egész Duna mentén, csatlakozzanak felhívásunkhoz. Védjük és óvjuk közös erõvel az ország kincsét, szeretett folyónkat és környezetét. Több, mint háromszáz esztendeje Zrínyi Miklós, a költõ így fogalmazott: " Ne bántsd a magyart!". Legyen a mi jelszavunk és üzenetünk: "Ne bántsd a Dunát!"

 

Gödi Városfejlesztõ és Szépítõ Egyesület
Gödi Sport Egyesület kajak-kenu szakosztálya
Gödi Horgász Egyesület