Göd város Polgármesteri Hivatal

Településgazdálkodási Iroda


Gruber Péter irodavezető úr részére

Tárgy : Fürdőtábla szabályozási terve és építési szabályzata

Köszönettel vettük az Önök levelét (2203-21/2001), melyben megküldték nekünk véleményezésre, a tárgyban szereplő tervdokumentációt.

A tervet az egyesületünk közgyűlésén megvitattuk.

Véleményünket az alábbiakban foglaljuk össze :

Általánosságban :

A terület közvetlen szomszédságában, a melegvizű strandra szintén rendezési terv készül.

A két terv számos ponton kapcsolódik, ezért elbírálásuk csakis együtt lehetséges.

Kérjük, szíveskedjenek eljuttatni hozzánk a strand rendezési tervét is, végleges álláspontunkat csak a két terv együttes ismeretében tudjuk majd kialakítani.

Előzetes véleményünk a következő :

Tekintettel arra, hogy településünk lakóterülete folyamatosan nő, ezzel párhuzamosan az intézményterülete rohamosan csökkent, kérjük hogy a lakóterület bővítéséhez szükséges plusz intézményterületet a tervezési területen biztosítsák, ez érdeke a lakóparkba költözőknek és a régi lakóknak egyaránt, ráadásul máshol intézményterület nem is áll rendelkezésre az intézmények bővítéséhez.

A 024/1-4 hrsz terület, amely ki van a rajzon jelölve intézményterületnek, erre a szerepre nem alkalmas, mivel magántulajdon, tulajdonosai nem a lakópark intézményeit kívánják rajta elhelyezni, hanem nyugdíjasotthont kívánnak létesíteni rajta, ezért erre a szerepre nem alkalmas.

A terület szélén magasfeszültségű távvezetékek haladnak.

A terven nincsenek feltüntetve a környező telkeket érintő telekalakítási- és használati korlátozások. Amennyiben a tulajdonosok csak a telkek megvétele után értesülnek a korlátozásokról, számos elvesztett perrel kell majd szembesülnie a későbbi testületeknek.

Nem értünk azzal sem egyet, hogy sem kerékpárút, sem átmenő út nem vezet a területen keresztül Bócsától a strandig, hiszen így a bócsaiak a strandot, illetve a körülötte lévő intézményeket csak nehezen tudják majd megközelíteni.

Kérjük szíveskedjenek a strandról készült tervdokumentációt is véleményezésre megküldeni, hogy végleges véleményt alkothassunk, s véleményünket a tervek tárgyalásakor a testület anyagába beletenni és a képviselőkhöz a többi anyaggal együtt eljuttatni szíveskedjen.

Göd, 2001-10-16

Köszönettel

Berta Sándor

elnök