Göd város Polgármesteri Hivatal

Településgazdálkodási Iroda

Gruber Péter irodavezető úr részére


Tárgy : Albakert szabályozási terve és építési szabályzata

Köszönettel vettük az Önök levelét (2203-21/2001), melyben megküldték nekünk véleményezésre, a tárgyban szereplő tervdokumentációt.

A terveket az egyesületünk közgyűlésén megvitattuk.

Véleményünket az alábbiakban foglaljuk össze :

Általánosságban

Tekintettel arra, hogy településünk lakóterülete folyamatosan nő, ezzel párhuzamosan az intézményterülete rohamosan csökken, nem értünk egyet a területek lakóterületté történő átminősítésével. Tudomásunk szerint ennek jogszabályi akadálya is van, mivel ez az ÁRT módosítását jelentené.

Mivel legkésőbb 2003. december 31-ig Gödnek is el kell készítenie az új átfogó, településszerkezeti tervét, javasoljuk, hogy ennek a két területnek a sorsa is abban legyen meghatározva.

Nem értünk egyet fentieknek megfelelően a két terület eladásával sem, mivel a város már most szűkében van önkormányzati tulajdonú területeknek, amelyet leendő intézményeinek építésére felhasználhatna. Kifogásoljuk továbbá azt az eljárást, ahogy ennek a két területnek az eladása a testület elé került. (bizottsági meghallgatások nélkül, a költségvetés mellékletében szerepeltek, helyrajzi számmal, mint bevétel, s mikor a bizottságokban szót emeltek e területek eladása ellen, a költségvetésre, mint ÖK határozatra hivatkoztak, mivel a költségvetést a testület megszavazta.)

Az Ilka csárda mögötti terület: (jelenleg zöldterület)

Mocsaras, nádas terület, beépítése csak feltöltéssel lenne lehetséges.

Mivel ezen a területen keresztül halad Felsőgöd belvize és csapadékvize a Dunába, feltöltését nem javasoljuk, mivel ez a kérdés már most gondokat okoz a városnak, a helyzet súlyosbítását nem tartjuk szerencsésnek.

Tulipán utcai kiserdő: (Jelenleg kp vegyes)

A terület a 2-es út, a Penny Market és az üdülőterület által határolt dombon fekszik, jelenleg erdős, a környéken lakók megbecsülik, s nem használják szemétlerakónak.

Elhelyezkedése ideálissá teszi ÖK intézmény számára, azonban beépítése előtt feltétlenül megvizsgálandónak tartjuk, hogy nincsenek-e ott olyan történelmi, vagy természeti értékek, amelyeket a beépítése tönkretenne.

Kérjük véleményünket a tervek tárgyalásakor a testület anyagába beletenni és a képviselőkhöz a többi anyaggal együtt eljuttatni szíveskedjen.

Göd, 2001-10-16

Köszönettel

Berta Sándor

elnök