Egyesületünknek, a Pest megyei Közigazgatási Hivatalhoz 2001.október 29-én írt levele, a Kossuth téren építési engedély nélkül létesített parkoló ügyében:

 

Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület

2131 Göd, Pázmány P. u.24. Tel:06-27-330-225, fax:06-1-218-4578 email: varosszepito@beco.hu

 

Pest megyei Közigazgatási Hivatal

Törvényességi Ellenőrzési Főosztály

Budapest V. Városház u.7.

 

Tárgy:  Göd, Kossuth tér, a Polgármesteri hivatal által, építési engedély nélkül végeztetett építési munkák.

 

Kérem a T. Közigazgatási Hivatalt, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva szíveskedjen megvizsgálni Göd város Polgármesteri Hivatalának a tárggyal kapcsolatos eljárását,  és kérem szíveskedjenek a szükséges intézkedéseket megtenni.

Göd város Polgármesteri Hivatala, 2001 augusztusában a Kossuth téren, szabályozási terv, műszaki tervek és engedély nélkül, az Önkormányzat bizottságainak megkerülésével a tér közel egyharmadán aszfaltozott parkolót épített.

Előzmények : A Kossuth tér Göd főtere, a 2-es főközlekedési út mellett.

A település fennállása óta térként funkcionál, itt található a református templom, az Művelődési ház és Könyvtár, a postahivatal, valamint egy étterem.

 

Sajnálatos, hogy az 1994 decemberében elfogadott ÁRT a teret nem emelte ki, és a terven L-III-as lakóövezetként szerepel, beolvadva a környezetébe. Ennek következtében kaphatott az Önkormányzat egy üzletház építésére jogerős építési engedélyt a térre, a lebontott bódék helyére, ez az üzletház azonban a befektetési szándék hiánya miatt meghiúsult.

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 56/2000.(IX.11. számú határozatában felkérte a Településgazdálkodási Irodát, hogy módosítsa ezt a tervet.

A módosított terv azonban nem készült el, mivel 2001. elején az Önkormányzat testülete határozatot hozott a térről, hogy közterület, 2%-os maximális beépíthetőséggel, a funkciója is kötött:  cukrászda. Ez a határozat ma is érvényben van.

 

Az üzletház terve tehát meghiúsult, azonban a kiadott jogerős építési terv mellékletét képező fakivágási engedély alapján egy vállalkozó 10 db nagyméretű fát vágott ki, a nagymértékű lakossági tiltakozás ellenére. A fákat a mai napig nem pótolták.

 

A civil szervezetek képviselőjével folytatott egyeztetésen Szegedi Sándor polgármester úr ígéretet tett, hogy a térről szabályozási terv készül, s 2002 tavaszán megkezdődhet a tér rendezése.

A szabályozási terv helyett azonban augusztus hóban építési munkák kezdődtek, s a téren egy cca 250-300m2-es aszfaltozott parkoló készült, műszaki tervek és hatósági engedélyek nélkül. 

Nem tárgyalta sem a Településfejlesztési, sem a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, pedig a munka volumene alapján mindkét bizottságnak tárgyalnia kellett volna.

Az elkészült munkákkal kapcsolatban, az egyik képviselő, Mikesy György kérdéseket intézett Szegedi Sándor polgármester úrhoz, melyben az alábbi kérdéseket tette fel.:

Melyik engedély alapján folyik a rendezési munka?

Szabályos-e a kivitelezés?

Melyik forrásból fedezik a munkálatokat?

A képviselő válaszlevelet ugyan kapott, de a feltett kérdéseire választ, nem.

A levélváltás interneten megjelent ( http://www.godiek.hu/kerd-0817a.html ) másolatát, valamint a levélben említett vázlatot  mellékelten megküldöm. A munkák szakszerűsége is megkérdőjelezhető, mivel a lebontott bódék, és emésztők tetejére került az aszfaltburkolat.

 

A rendeletben előírt fásítást sem hajtották végre, pusztán a téren működő italboltot takarták el sövénnyel. ( a kocsma működése egyébként is számos gondot okoz, mivel a templom és az iskola védőtávolságán belül van ) Jellemző a közhangulatra, hogy a népnyelv ezt a sövényt Kossuth téri spanyolfalnak nevezte el.

 

253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

42. §(7) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó-(parkoló) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó-(parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani.

 

A fent leírtakra kérem a T. Közigazgatási Hivatalt, hogy törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva szíveskedjen megvizsgálni Göd város Polgármesteri  Hivatalának eljárását, és kérem szíveskedjenek a szükséges intézkedéseket megtenni.

 

Göd , 2001-10-29.                                     Köszönettel :

 

Berta Sándor elnök

2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Melléklet : 2db levélmásolat,

       1 db vázlat

A főépítész vázlata.

(a max.2%-os beépítést messze meghaladó változat) Polgármester úr igérete ellenére, nem került az építész terv zsűri elé, és nem készült engedély terv sem. Az önkormányzat bizottságai elé sem terjesztették megvitatásra.